Що е Web Copier

Програмите дават възможност за пълно сваляне на WEB сайтове, като позволяват разглеждането му в off-line режим с много по-голяма скорост. Може да създават огледално копие на WEB сайт заедно със структурата от директории и всички необходими файлове. Претърсват за зададени думи в WEB, както и за файлове с определен размер.
{START_COUNTER}