Описание на кутията

Кутията представлява малък набор от предпочитани софтуерни продукти и често използвани такива. За допълване на списъка, чакам e-mail-и на nofearinc@gmail.com

{START_COUNTER}